Loading Downloads
16Episodes
Category: Society & Culture

En podcast av Göta Ingenjörregemente

Göta ingenjörregemente rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband där huvuduppgiften är att utföra kvalificerade fältarbeten. Detta betyder att man med olika typer av åtgärder skapar rörlighet för egna och tillförda förband samt försvårar eller hindrar motståndarens rörlighet och verksamhet.

I Försvarsberedd kommer vi genom intervjuer och berättelser ge er en god bild av livet som Götaingenjör. Vi kommer täcka allt från värnplikt och ledarskapsfilosofi till nationella och internationella insatser och utvecklingsmöjligheter.

Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via @gota_ingenjorregemente på Instagram, Göta ingenjörregemente på Facebook eller via mejl till: info-ing2@mil.se.

Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer.

Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson

Ansvarig utgivare: Chef Göta ingenjörregemente

Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Syren

Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans

January 20, 2021

#5 Plikten kallar - Grundutbildning del 2 “Lumpen”

Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Försvarsberedd!
 
Vad innebär det att göra lumpen egentligen?
Hur är en dag som värnpliktig på Ing2?
Har du alltid undrat varför vi ställer så stora krav på självdisciplin och ordning?
Vad letar vi efter för egenskaper hos dig som vill göra lumpen på Ing2 och vilka egenskaper kräver vi av dig som officersaspirant?
Är dessa frågeställningar något som du funderat över?
Då skall du definitivt lyssna på detta avsnitt!
Vi svarar på dessa frågor samt mycket, mycket mer!
 
Vi fortsätter i serien "Plikten kallar" med ett lysande samtal med våran skarpskytt Pär Nordahl.
Pär kommer prata om hur vardagen kan se ut för en värnpliktig på Ing2 samt hur vi jobbar med att bygga något som Pär benämner "system av system" för att effektivisera utbildningen.
Pär kommer bringa klarhet i de olika skeenden som värnplikten bygger på.
  • Grundläggande soldatutbildningsskede
  • Befattningsskede
  • Gruppskede
  • Plutonskede
  • Kompaniskede
  • Vårdskede

Pär går in på djupet av vilka egenskaper och attityder som vi ser som önskvärda som aspirant till både officersyrket och anställd soldat.

Mycket nöje!

 
Fortsätt gärna ställa frågor till oss då vi upplever detta som ett av dom bästa sätten att få en levande podd där ni alla kan vara med och påverka innehållet.
Så fortsatt observation på instagram där vi skickar ut öppningar för frågeställningar inför varje ny inspelning.
 

Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via:

@gota_ingenjorregemente på Instagram

@Försvarsberedd på Twitter

Göta ingenjörregemente på Facebook eller via mejl till: info-ing2@mil.se.

Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer.
Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson
Ansvarig utgivare: Chef Göta ingenjörregemente
Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Syren
Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans

Tack för att ni lyssnar!

January 8, 2021

#4 Plikten Kallar - Grundutbildning del 1

Avsnitt 4

Välkomna till det nya året samt ytterligare ett nytt avsnitt av Försvarsberedd.
Vi går nu in i en ny programserie som vi väljer att kalla Plikten Kallar.
 
I del 1 intervjuar Mattias Lagerqvist Annika Nordgren Christensen som har outtömlig kunskap om personalförsörjningen i Försvarsmakten. Annika pratar med oss om värnpliktens roll i personalförsörjningen och varför den är viktig för framtiden.
 
Vi går vidare med ett samtal med Major Pär Nordahl som är chef på grundutbildningskompaniet på Ing2. 
Pär kommer prata om bakgrunden till värnplikten samt allmänt om vilka tjänster som finns att söka sig mot.
Vi pratar även en del om hur betygsystemet ser ut idag samt hur man går tillväga för att söka sig till oss.
Pär Nordahl kommer även vara den lysande stjärnan i del 2 av denna serie. Så håll ut, mer kommer!
 
Fortsätt gärna ställa frågor till oss då vi upplever detta som ett av dom bästa sätten att få en levande podd där ni alla kan vara med och påverka innehållet.
Så fortsatt observation på instagram där vi skickar ut öppningar för frågeställningar inför varje ny inspelning.
 

Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via:

@gota_ingenjorregemente på Instagram

@Försvarsberedd på Twitter

Göta ingenjörregemente på Facebook eller via mejl till: info-ing2@mil.se.

Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer.
Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson
Ansvarig utgivare: Chef Göta ingenjörregemente
Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Syren
Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans

Tack för att ni lyssnar!

December 30, 2020

#3 Göta Ingenjörregemente i tiden - Förmågor 2/2

Avsnitt 3

Välkomna tillbaka efter julhelgen!
 
I del 2 diskuterar vi vidare om fältarbeten och det områdesansvar som åligger regementet.
  • Vi pratar en del om hur ny mtrl tas fram och testas
  • Vad gör egentligen ingenjörinspektören?
  • Översten och regementsförvaltaren berättar om sina bästa minnen i Försvarsmakten
  • Vi svarar vi på lyssnarfrågor.
 
Fortsätt gärna ställa frågor till oss då vi upplever detta som ett av dom bästa sätten att få en levande podd där ni alla kan vara med och påverka innehållet.
Så fortsatt observation på instagram där vi skickar ut öppningar för frågeställningar inför varje ny inspelning.
 

Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via:

@gota_ingenjorregemente på Instagram

Göta ingenjörregemente på Facebook eller via mejl till: info-ing2@mil.se.

Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer.
Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson
Ansvarig utgivare: Chef Göta ingenjörregemente
Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Syren
Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans

Tack för att ni lyssnar!

 
 
December 18, 2020

#2 Göta Ingenjörregemente i tiden - Förmågor 1/2

Avsnitt 2

I dagens avsnitt gästas vi av Chefen för Göta ingenjörregemente, Michael Ginér samt Regementsförvaltare Christer Reimertz.

Christer som innehar stora kunskaper inom kvalificerade fältarbeten kommer djuploda oss genom fältarbeten för överlevnad samt fältarbeten för rörlighet.

Christer tar oss även in på mentorering av yngre officerare samt hans gedigna arbete med att utveckla specialistofficerskåren.

Michael kommer med tryck förklara våra grundläggande värderingar, att han dricker tre starbucksmuggar kaffe till frukost samt sina internationella iakttagelser kopplat till fältarbetsförmågan.

Vi kommer även gå igenom delar av ett lyssnarfrågebatteri som inkommit till redaktionen.

Vidare kommer Michael avsluta med en mustig julhälsning som är värd att vänta på.

Detta är det första av två avsnitt där vi pratar förmågor.

 

Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via @gota_ingenjorregemente på Instagram, Göta ingenjörregemente på Facebook eller via mejl till: info-ing2@mil.se.

Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer.
Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson
Ansvarig utgivare: Chef Göta ingenjörregemente
Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Syren
Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans

Tack för att ni lyssnar!

December 1, 2020

#1 Göta Ingenjörregemente i tiden

Premiäravsnittet!

 

I premiäravsnittet intervjuar vi Jonas Larsson, våran bataljonchef.

Vi pratar allmänt om truppslaget och dess förmågor men även truppslagets övergripande historik. Vidare samtalar vi om Försvarsberedningens slutrapport kopplat mot det stundande försvarsbeslutet.

Jonas berättar även en intressant historia från sin tid som värnpliktig där han och hans grupp fick agera motståndare på en övning, beväpnade med allehanda tillhyggen.

Trevlig lyssning!

Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via @gota_ingenjorregemente på Instagram, Göta ingenjörregemente på Facebook, Försvarsberedd på Twitter, eller via mejl till: info-ing2@mil.se.

Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer.

Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson

Ansvarig utgivare: Chef Göta Ingenjörregemente

Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Schill Syren

Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans

 

November 9, 2020

Intro / Trailer

En podcast av Göta Ingenjörregemente

Premiär 2020-12-01

"Vi skall finna en väg, eller skapa en"