Loading Downloads
16Episodes
Category: Society & Culture

En podcast av Göta Ingenjörregemente

Göta ingenjörregemente rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband där huvuduppgiften är att utföra kvalificerade fältarbeten. Detta betyder att man med olika typer av åtgärder skapar rörlighet för egna och tillförda förband samt försvårar eller hindrar motståndarens rörlighet och verksamhet.

I Försvarsberedd kommer vi genom intervjuer och berättelser ge er en god bild av livet som Götaingenjör. Vi kommer täcka allt från värnplikt och ledarskapsfilosofi till nationella och internationella insatser och utvecklingsmöjligheter.

Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via @gota_ingenjorregemente på Instagram, Göta ingenjörregemente på Facebook eller via mejl till: info-ing2@mil.se.

Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer.

Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson

Ansvarig utgivare: Chef Göta ingenjörregemente

Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Syren

Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans

#6 Försvarsbeslutet 2020 - Tillväxt!

February 4, 2021

Värnkraft

I detta, väldigt långa, avsnitt så gästas vi av Överstelöjtnant Thorbjörn Persson.

Vi analyserar samt diskuterar kring försvarsbeslutet som togs i slutet av 2020.

Med beslutet som grund så försöker vi bryta ner detta till den grad att t.o.m Joon förstår hur vägen framåt ser ut.

I avsnittet diskuterar vi våra känslor om framtiden, hur framtiden kan tänkas att se ut för Ing2 samt vilka utmaningar som vi ser.

Självklart så besvarar vi era frågor efter bästa förmåga!

Dock är en sak säker.. Tillväxt!

Vi känner äntligen, och åter igen att vi har ett viktigt mål som vi kan sikta mot!

 

Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via:

@gota_ingenjorregemente på Instagram

@Försvarsberedd på Twitter

Göta ingenjörregemente på Facebook eller via mejl till: info-ing2@mil.se.

Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer.
Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson
Ansvarig utgivare: Chef Göta ingenjörregemente
Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Syren
Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans

Tack för att ni lyssnar!