Loading Downloads
16Episodes
Category: Society & Culture

En podcast av Göta Ingenjörregemente

Göta ingenjörregemente rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband där huvuduppgiften är att utföra kvalificerade fältarbeten. Detta betyder att man med olika typer av åtgärder skapar rörlighet för egna och tillförda förband samt försvårar eller hindrar motståndarens rörlighet och verksamhet.

I Försvarsberedd kommer vi genom intervjuer och berättelser ge er en god bild av livet som Götaingenjör. Vi kommer täcka allt från värnplikt och ledarskapsfilosofi till nationella och internationella insatser och utvecklingsmöjligheter.

Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via @gota_ingenjorregemente på Instagram, Göta ingenjörregemente på Facebook eller via mejl till: info-ing2@mil.se.

Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer.

Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson

Ansvarig utgivare: Chef Göta ingenjörregemente

Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Syren

Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans

#8 *EXTRA* Pandemi med Jan-Olof Svärd

February 23, 2021

Hur skyddar vi oss?

 

Idag bjuder vi på ett extra avsnitt där vi samtalar om pandemier och smittspridning samt dess betydelser för samhället i stort men för beredskapen i synnerhet.

Jan-Olof Svärd är stabsläkare på 21. Ingenjörbataljon och vi kommer höra honom berätta om försvarsmaktens smittskydd och dess historia. Vidare får vi höra hur Jan-Olof upplevde att själv vara smittad av Covid-19 och hur han än idag tampas med sänkt fysisk prestationsförmåga.

Vi pratar om följdsjukdomar som kan uppkomma efter smitta samt så diskuterar vi vaccin och hur de framställs.

Har ni funderingar eller frågor kopplat till innehållet i avsnittet så ta gärna kontakt med oss via Instagram där vi kan dela med oss av mer läsbart material och länkar.

Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via:

@gota_ingenjorregemente på Instagram

@Försvarsberedd på Twitter

Göta ingenjörregemente på Facebook eller via mejl till: info-ing2@mil.se.

Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer.
Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson
Ansvarig utgivare: Chef Göta ingenjörregemente
Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Syren
Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans

Tack för att ni lyssnar!