Loading Downloads
16Episodes
Category: Society & Culture

En podcast av Göta Ingenjörregemente

Göta ingenjörregemente rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband där huvuduppgiften är att utföra kvalificerade fältarbeten. Detta betyder att man med olika typer av åtgärder skapar rörlighet för egna och tillförda förband samt försvårar eller hindrar motståndarens rörlighet och verksamhet.

I Försvarsberedd kommer vi genom intervjuer och berättelser ge er en god bild av livet som Götaingenjör. Vi kommer täcka allt från värnplikt och ledarskapsfilosofi till nationella och internationella insatser och utvecklingsmöjligheter.

Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via @gota_ingenjorregemente på Instagram, Göta ingenjörregemente på Facebook eller via mejl till: info-ing2@mil.se.

Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer.

Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson

Ansvarig utgivare: Chef Göta ingenjörregemente

Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Syren

Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans

#10 Värnplikten del 3 - Kamp, vilja och förtroende

March 5, 2021

"Det enda som krävs är viljan"

Vi fortsätter våran serie om värnplikten och denna gång får vi höra hur Erika och Anton upplevde sitt soldatprov och vad dom fick genomföra för moment.

Vi pratar om befäl och ledarskap och hur viktigt det är att leda genom motiverande ledarskap samt att vara ett föredöme.

Anton och Erika, som båda är förtroendevalda, pratar om hur stort ansvaret faktiskt är som förtroendevalda samt vilka uppgifter som skall lösas.

Erika ger oss en kortare inblick i hur det är att vara tjej och värnpliktig på Ing2, hur gruppen har löst det samt vilken nivå av respekt och värdegrund som upplevs på förbandet.

Om detta och mycket mer i denna veckas avsnitt!

 

Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via:

@gota_ingenjorregemente på Instagram

@Försvarsberedd på Twitter

Göta ingenjörregemente på Facebook eller via mejl till: info-ing2@mil.se.

Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer. @sgt_lyberg
Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson
Ansvarig utgivare: Chef Göta ingenjörregemente
Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Syren
Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans

Tack för att ni lyssnar!